VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Lääkehoito ja lääkelaskut I (SHA0203B)

Lääkehoito ja lääkelaskut I

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0203B
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
18S-SH-1A25.8.2008 – 30.1.2009Pirkko ParkkonenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-SH-1B27.10.2008 – 7.3.2009Pirkko ParkkonenSuomi6.10.2008 – 2.11.2008
20S-TH-1A27.10.2008 – 7.3.2009Pirkko ParkkonenSuomi6.10.2008 – 2.11.2008
21S-SH-1CK5.1.2009 – 2.5.2009Ritva LehtonenSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevan lainsäädännön perusteet. Opiskelija tiedostaa lääkehoidon tärkeyden hoitotyössä ja hoitajan vastuun lääkehoidon toteuttajana. Opiskelija ymmärtää turvallisen lääkehoidon ja lääkkeen vaikutuksen tarkkailun tärkeyden potilaan hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa lääkehoidon yhteydessä. Opiskelija osaa laskea potilaalle määrätyt lääkeannokset virheettömästi myös ilman teknisiä apuvälineitä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 54 h
- josta ohjattua opiskelua 27 h
- josta itsenäistä opiskelua 27 h

Sisältö

Lääkkeen antaminen ja annostelu luonnollista tietä, ruiskeena ja infuusiona sekä niihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Aseptiikka lääkehoidossa. Potilaan ohjaaminen lääkkeen ottamisessa ja vaikutusten seuraaminen. Lääkkeen tilaaminen, säilyttäminen, annostelu potilaalle, lääkkeen käyttökuntoon valmistaminen ja lääkehoidon kirjaaminen.

Opiskelumateriaali

- Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Turvallinen lääkehoito - valtakunnallinen opas...
- Nurminen M-L. 2006. Lääkehoito. 7:s uudistettu painos. WSOY.
- Ernvall S., Pulli A., Salonen A-M., Nurminen M-L., Kaukkila H-S. 2005. Lääkelaskenta. 5.uudistettu painos. WSOY.
Moodle verkko-ohjelma on opintojakson tukena

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, lääkelaskuharjoitukset, virtuaaliopetus. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Koe teoriaosuudesta ja lääkelaskuista. Lääkelaskuissa tulee kaikkien laskujen olla oikein. Numero määräytyy teoriaosuuden perusteella.
Lääkehoidon passi.


Takaisin