VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Dietetiikka (SHA0306H)

Dietetiikka

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0306H
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14S-SH-1CK25.8.2008 – 22.10.2008Kirsi SalomaaSuomi15.8.2008 – 31.8.2008
15 25.8.2008 – 22.10.2008Kirsi SalomaaSuomi15.8.2008 – 31.8.2008
16S-SH-1A5.1.2009 – 7.3.2009Kirsi SalomaaSuomi8.12.2008 – 11.1.2009
17S-SH-1B5.1.2009 – 7.3.2009Kirsi SalomaaSuomi8.12.2008 – 11.1.2009
18S-TH-1A9.3.2009 – 2.5.2009Kirsi SalomaaSuomi16.2.2009 – 15.3.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät erikoisruokavaliot ja ymmärtää niiden merkityksen sairauden hoitamisessa.

Sisältö

Erikoisruokavaliot.

Opiskelumateriaali

- Haglund, B. & Hakala-Lahtinen, P. & Huupponen, T. Ventola, A-L 2001. Ihmisen ravitsemus. 4. p. Helsinki. WSOY.
- Luennoitsijan osoittama muu kirjallisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille. Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin