VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Patologia (SHA0206C)

Patologia

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0206C
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7S-SH-1A, S-SH-1B, S-TH-1A25.8.2008 – 22.10.2008Juhani LaaksoSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
8S-SH-1CK5.1.2009 – 7.3.2009Juhani LaaksoSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tautien syntyyn vaikuttavat tekijät ja tuntee yleisimmät patologiset muutokset.

Sisältö

Elimistön toiminnan patologiset muutokset.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan osoittama kirjallisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luentoihin osallistuminen ja tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin