VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Monikulttuurisuus ja kansainvälinen toiminta (SHA0205)

Monikulttuurisuus ja kansainvälinen toiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0205
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
10S-SH-3A24.8.2009 – 24.10.2009Ritva AlaniemiSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
11S-SH-3B24.8.2009 – 24.10.2009Ritva AlaniemiSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
12S-SH-2B4.1.2010 – 6.3.2010Ritva AlaniemiSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
13 4.1.2010 – 6.3.2010Ritva AlaniemiSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
14S-TH-3A4.1.2010 – 30.4.2010Ritva AlaniemiSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
15 4.1.2010 – 28.5.2010Suvi KallioSuomi7.12.2009 – 10.1.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaiset kulttuuritaustat omassa toiminnassaan hoitotyössä ja tunnistaa eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten terveyteen ja elämään vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää terveyden ja sairauden merkityksen monikulttuurisesta näkökulmasta

Sisältö

Erilaisten kulttuurien kohtaaminen hoitotyössä. Terveys ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Tentti ja tehtävä. Numeerinen arvointi


Takaisin