VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Tiedottava viestintä (SHP0201)

Tiedottava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHP0201
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SH-1A25.8.2008 – 20.12.2008Eija KalliokoskiSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-SH-1B27.10.2008 – 7.3.2009Eija KalliokoskiSuomi6.10.2008 – 2.11.2008
19S-TH-1A25.8.2008 – 31.10.2008Pauliina LemponenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
20S-SH-1CK5.1.2009 – 2.5.2009Maarit Jäntti, Pauliina LemponenSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee viestin ulkoasuun liittyvät vaatimukset, liikekirjeenvaihdon ja tiedottavan viestinnän tavat ja välineet. Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja. Opiskelija sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen työelämässä.

Sisältö

Viestinnän perusteet, työelämän tiedottavat asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli. Kaupankäynnin kirjeet, hakemus ja ansioluettelo, yhteisöviestinnän asiakirjoista tiedotteet, kutsut, pyynnöt ja aloitteet

Opiskelumateriaali

- Luennoitsijan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille, suoritetut harjoitustehtävät, tentti. Numeerinen arvionti.


Takaisin