VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Ihminen ja yhteiskunta I (SHP0301A)

Ihminen ja yhteiskunta I

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHP0301A
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
13S-SH-1CK25.8.2008 – 20.12.2008Helena Leppänen, Ulla OllinkoskiSuomi15.8.2008 – 31.8.2008
14S-TH-1A5.1.2009 – 2.5.2009Helena Leppänen, Ulla OllinkoskiSuomi8.12.2008 – 11.1.2009
15S-SH-1A5.1.2009 – 29.5.2009Helena Leppänen, Ulla OllinkoskiSuomi8.12.2008 – 11.1.2009
16 9.3.2009 – 2.5.2009Helena Leppänen, Ulla OllinkoskiSuomi16.2.2009 – 15.3.2009
17S-SH-2B9.3.2009 – 29.5.2009Helena Leppänen, Ulla OllinkoskiSuomi16.2.2009 – 16.4.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kasvatustieteen keskeisiin peruskäsitteisiin ja oppimista ja opetusta koskeviin teorioihin.
Opiskelija ymmärtää sosiologian peruskäsitteet ja tutustuu keskeisimpiin sosiologian osa-alueisiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Kasvatustieteen perusteet.
Sosiologian perusteet.

Opiskelumateriaali

- Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Helsinki: Kirjayhtymä.
- Sulkunen, P. 1998. Johdatus sosiologiaan: käsitteistä ja näkökulmia. Helsinki:WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin