VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Anatomia ja fysiologia I (SHA0206A)

Anatomia ja fysiologia I

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0206A
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-TH-1A25.8.2008 – 22.10.2008Jaana MylläriSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-SH-1A25.8.2008 – 20.12.2008Jaana MylläriSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-SH-1B27.10.2008 – 7.3.2009Jaana MylläriSuomi6.10.2008 – 2.11.2008
20S-SH-1CK5.1.2009 – 2.5.2009Jaana MylläriSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen rakenteen ja toiminnan.Opiskelija hallitsee elinjärjestelmät toiminnallisina kokonaisuuksina ja osaa soveltaa oppimaansa ammattiaineisiin. Opiskelija osaa anatomian ja fysiologian peruskäsitteet suomeksi ja lääketieteellisin termein.

Sisältö

Solut ja kudokset, sydän ja verenkiertoelimistö, veri ja veriryhmät, hengityselimistö, tuki- ja liikuntaelimistö

Opiskelumateriaali

- Bjålie, J.G., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ö.V. & Toverud, K.C. Uusin painos. Ihminen,fysiologia ja anatomia. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luentoihin ja harjoituksiin osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin