VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Hoitotyön ruotsi II (SHP0207B)

Hoitotyön ruotsi II

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHP0207B
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6 24.8.2009 – 19.12.2009Anne WähäSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
7S-SH-2A24.8.2009 – 24.10.2009Anne WähäSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
8S-SH-2B4.1.2010 – 30.4.2010Anne WähäSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
9 4.1.2010 – 30.4.2010Anne WähäSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
10S-TH-2A8.3.2010 – 28.5.2010Anne WähäSuomi15.2.2010 – 14.3.2010
11S-SH-2CK8.3.2010 – 28.5.2010Anne WähäSuomi15.2.2010 – 14.3.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ammattialansa suulliseen viestintään. Opiskelija toimii ruotsin kielellä oman alansa perusasiakastilanteissa ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Opiskelija keskustelee ammatillisista aiheista ja hankkii syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Opiskelija käyttää ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelija asennoituu myönteisesti kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä: 54 h
- Työjärjestyksessä:18 h
- Virtuaaliopinnot: 16 h
- Itsenäinen opiskelu: 20 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Valmentava ruotsi ja/tai toisen asteen ruotsin opinnot, Hoitotyön ruotsi I

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan,pääpaino suullisissa harjoituksissa

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Keskustelut, harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Taitotaso 1
Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5
Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustyöt, suullinen tentti, numeerinen arviointi 0-5

Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen


Takaisin