VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu (SHH0015)

Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHH0015
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7S-SH-3B30.8.2010 – 3.10.2010Ritva Alaniemi, Teija HonkaniemiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
8S-TH-2B11.10.2010 – 14.11.2010Ritva Alaniemi, Taina HuuskoSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
9S-SH-2CK15.11.2010 – 17.12.2010Ritva Alaniemi, Taina HuuskoSuomi4.10.2010 – 29.10.2010
10S-SH-3A3.1.2011 – 6.2.2011Ritva Alaniemi, Taina HuuskoSuomi7.12.2010 – 9.1.2011
11S-TH-2A14.3.2011 – 15.4.2011Ritva Alaniemi, Taina HuuskoSuomi14.2.2011 – 13.3.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet perheen kasvun tukemiseen ja osallistuu hoitotyöhön ja perhekeskeiseen yksilölliseen ohjaukseen. Opiskelija tunnistaa naisen tuen tarpeen ja osaa hoitaa gynekologisia potilaita. Opiskelija saa valmiudet lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja osallistuu hoitotyöhön moniammatillisissa työryhmissä. Opiskelija osaa ohjata lapsia, nuoria ja heidän perheitään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä ongelmissa. Opiskelija osallistuu hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 216 h.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu suoritetaan äitiysneuvoloissa, vierihoito-osastoilla ja yhdistetyllä prenataali-gynekologisella osastoilla.
Lasten ja nuorten harjoittelu tapahtuu päiväkodeissa (1 vk), sekä erilaisilla lasten osastoilla sekä lasten poliklinikoilla.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät, joissa pohditaan mm. ammatillisen osaamisen kehitystä. Harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti. Harjoittelu on osa kyseisten teoriajaksojen arviointia. Suoritusmerkintä


Takaisin