VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Tietotekniikka hoitotyössä (SHA0204)

Tietotekniikka hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0204
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SH-1A25.8.2008 – 29.5.2009Leena PaasoSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-SH-1B25.8.2008 – 29.5.2009Leena PaasoSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-TH-1A25.8.2008 – 20.12.2008Leena PaasoSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
20S-SH-1CK5.1.2009 – 29.5.2009Leena PaasoSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta opiskelun apuvälineenä. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia opiskeluun liittyviä ohjelmia (Word, Exel, Powerpoint..). Opiskelija osaa etsiä tietoa internatin kautta. Opiskelija osaa lähettää liitetiedostoja sähköpostin kautta ja lähettää tiedostoja mahdolliseen verkkokurssiin.

Sisältö

Tietokonelaitteiston käyttö ja toimintaperiaatteet. Ammattikorkeakoulun käyttöjärjestelmien sekä verkkoympäristön pääperiaatteet. MS Wordin, MS Exelin, MS Powerpointin ja koulussa käytössä olevan sähköpostin sekä verkko-ohjelmien käytön perusteet.

Opiskelumateriaali

Opintojen aikana jaettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoittelutehtävät ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja käyttökoe. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin