VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Lääkehoito ja lääkelaskut II (SHA0203C)

Lääkehoito ja lääkelaskut II

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0203C
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
11S-SH-3B24.8.2009 – 11.12.2009Päivi Autio, Richard von WendtSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
12S-SH-3A24.8.2009 – 24.10.2009Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
13S-SH-2A24.8.2009 – 24.10.2009Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
14S-SH-2B19.10.2009 – 19.12.2009Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
15S-SH-2CK26.10.2009 – 19.12.2009Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
16 26.10.2009 – 19.12.2009Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
17 4.1.2010 – 6.3.2010Pirkko Parkkonen, Richard von WendtSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
18S-TH-3A4.1.2010 – 6.3.2010Päivi Autio, Richard von WendtSuomi7.12.2009 – 10.1.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan lääkehoidossa ja sen toteuttamisessa. Opiskelija perehtyy lääkehoitoon liittyvään legitiimiseen ja farmakologiseen perustaan tarkemmin. Lääkehoidon matemaattiset perusteet varmistuvat ja lääkehoidon käytäntöperusta varmentuu.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 27 h
- josta ohjattua opiskelua: 13 h
- josta itsenäistä opiskelua: 13 h

Sisältö

Perehtyminen lääkelakiin, asetuksiin ja säädöksiin, jotka ohjaavat lääkehoitoa. Farmakodynamiikka, eettinen perusta lääkehoidossa. Lääkelaskuissa energia ja nestetarpeen laskeminen sekä lääkkeen annostelu ihon pinta-alan mukaan. Huumaavien lääkkeiden käsittely. Kanylointi. Lääkehoidon tarkkailu ja kirjaaminen.

Opiskelumateriaali

- Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito. 7. uudistettu painos. WSOY.
- Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Turvallinen lääkehoito - valtakunnallinen opas...
- Moodle netti-tuki

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointimenetelmät

Koe teoriaosuudesta. Lääkelaskukoe, jossa kaikkien laskujen tulee olla oikein.


Takaisin