VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Lasten ja nuorten hoitotyö (SHA0303)

Lasten ja nuorten hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0303
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
19S-SH-3A30.8.2010 – 17.12.2010Taina HuuskoSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
20S-TH-2B30.8.2010 – 22.10.2010Teija HonkaniemiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
21S-SH-2CK25.10.2010 – 17.12.2010Taina HuuskoSuomi4.10.2010 – 29.10.2010
22 3.1.2011 – 4.3.2011Taina HuuskoSuomi7.12.2010 – 9.1.2011
23S-TH-2A3.1.2011 – 4.3.2011Taina HuuskoSuomi7.12.2010 – 9.1.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren terveys- ja sairausmuutoksia sekä näiden vaikutuksen koko perheen hyvinvointiin. Opiskelija hallitsee lasten ja nuorten hoitotyön periaatteet sekä keskeisimmät auttamismenetelmät.

Sisältö

Terve lapsi ja nuori, suomalaisen lapsen terveys, lasten ja nuorten sairauksien erityispiirteet ja hoito. Perhekeskeinen ohjaus ja neuvonta. Lasten lääkehoidon erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

-Minkkinen, E. & Surakka, T. 2001 Lasten ja nuorten hoitotyö.
-Hoppu, K. 2002. Lasten lääkehoidon erityispiirteet. Sairaanhoitaja 5/2002, 34-36.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen. Tentti ja ryhmätyöt. Numeerinen arviointi.


Takaisin