VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Matemaattiset menetelmät ja lääkelaskujen perusteet (SHA0203A)

Matemaattiset menetelmät ja lääkelaskujen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0203A
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-TH-1A25.8.2008 – 22.10.2008Virpi ElomaaSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-SH-1A25.8.2008 – 22.10.2008Virpi ElomaaSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-SH-1B25.8.2008 – 22.10.2008Virpi ElomaaSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
20S-SH-1CK5.1.2009 – 7.3.2009Virpi ElomaaSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa laillistetulta hoitotyön ammattihenkilöltä vaadittavan laskutaidon lääkehoidon toteuttamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 27 h
- josta ohjattua opiskelua 13 h
- josta itsenäistä opiskelua 13 h

Sisältö

Matemaattiset menetelmät,jotka sisältävät yksikön muunnokset,terto ja jakolaskut, desimaaliluvut ja prosentit. Lääkeannokset ja liuokset lääkehoitoon liittyvinä.

Opiskelumateriaali

- Ernvall, S. et al. 2001. Sosiaali- ja terveysalan matematiikka

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Laskukoe. Numeerinen arviointi.


Takaisin