VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017

Liiketalouden koulutus (LT 2017)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TLTT0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
TLTP0600Opiskeluvalmiudet24
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLP0405Työvälineohjelmat4
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLTP0136Saksan alkeet4
TLTP0137Saksan aktivointi4
TLTP0134Ranska 1 (A1)4
TLTP0135Ranska 2 (B1)4
TLP0402Tietoverkon käyttö3
TLTP2000Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLTP2001Logistiikka3
TLP0205Sales Management5
TLTP2002Talousmatematiikka3
TLTP0700Liiketoimintaosaaminen24
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä2
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I3
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen3
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLTP0702Työoikeuden perusteet2
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpito2
TLP0314Liike-elämän ruotsi II3
TLTP0704Finanssimatematiikka3
TLTP0800Vastuullinen liiketoiminta22
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLTP0801Organizational Behavior3
TLTP0802Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan4
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
TLTP0900Tutkimus ja menetelmät14
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLTP0901Hankeharjoitus5
 
TLTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TLS1000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto45
TLS1500Markkinointi kuluttajille15
TLS1101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TLS1105Sovellettu päätösanalyysi4
TLS1103Palvelujen markkinointi5
TLS1102Suhdemarkkinointi3
TLS1200Informaatio ja suunnittelu15
TLS1206Markkinointitutkimus I4
TLS1207Markkinointitutkimus II3
TLS1204Markkinointistrategia4
TLS1205Markkinoinnin suunnittelu4
TLS1410Markkinoinnin erityisalueet15
TIP0105Project Management5
TLS1413Business-to-Business -markkinointi ja verkostot5
TLS1412Digital Marketing Tools5
TLS2000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto45
TLS2110International Marketing15
TLS2111Company Internationalization5
TLS2102Marketing Mix Elements in International Marketing5
TLS2104Planning International Marketing5
TLS2500Yrityksen kansainvälinen toiminta15
TLS2501Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuonti5
TLS2202Kansainvälisen toiminnan rahoitus3
TLS2504Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö4
TLS2503International Human Resource Management3
TIS1800Strategic Logistics Management15
TIS1801International Supply Chain Management5
TIS1803Procurement Management3
TIS1804Production Management3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)4
TLS3000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
TLS3600Tilinpäätös ja verotus15
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiä3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä3
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
TLS3700Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä15
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRS3
TLS3208Yrityksen rahoitus2
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3209Management Accounting5
TLS3800Digitaalinen taloushallinto15
TLS3312Palkkahallinto käytännössä5
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmät5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
TLS8000Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
TLS4600Prosessioikeus15
TLS4601Informaatio-oikeus3
TLS4602Vero-oikeuden perusteet2
TLS4216Rikosoikeus3
TLS4604Prosessioikeus3
TLS4603Insolvenssioikeus4
TLS4400Yksityisoikeus15
TLS4408Yksityisoikeuden perusteet4
TLS4406Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä3
TLS4402Sopimusoikeuden perusteet3
TLS4407Perhe- ja perintöoikeus3
TLS4213Legal English2
TLS4700Julkisoikeus15
TLS4501Hallinto-oikeus3
TLS4701Julkisoikeuden perusteet4
TLS4702Basics in EU Law3
TLS4505Hallinnon kieli2
TLS4506Virkamiesoikeus3
TLS9000Suuntaava valinnainen moduuli15
 
TXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TXH0000HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu30
 
TKO0000OPINNÄYTETYÖ15
TKO0100Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6