VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Kansainvälisen toiminnan rahoitus (TLS2202)

Kansainvälisen toiminnan rahoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2202
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
19T-LT-3K7.1.2019 – 26.5.2019Jukka PaldaniusSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee rahamarkkinoiden kansainväliseen kauppaan liittyvät erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja osaa valita niistä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat järjestelyt sekä tietää, miten käyttää rahoittajien asiantuntemusta hyväksi luottojärjestelyjen yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 40h
- itsenäinen opiskelu 40h
Yhteensä 80h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys. Rahoitus ja riskinhallinta. Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka.

Sisältö

Kansainvälisen rahoitustoiminnan toimijat ja yhteistyökumppanit.
Kansainvälisen toiminnan rahoitusmuodot ja vakuusjärjestelyt.
Kansainvälisen toiminnan rahoitusriskit ja niihin varautuminen.

Aluevaikuttavuus

Käsitellään asioita alueella toimivien yritysten näkökulmasta.

Kansainvälisyys

Käsitellään kansainvälisen toiminnan rahoitukseen liittyviä asioita.

Opiskelumateriaali

- Kirsti Melin (2011) Ulkomaankaupan menettelyt, Vienti ja tuonti -teoksen osa 7: Ulkomaankaupan rahoitus ja vakuudet
- Kansainvälisen toiminnan rahoituslähteet Moodlen linkkien kautta, esim. Ulkomaankaupan rahoitus- materiaali, www.pohjola.fi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähitunnit 40 tuntia, itsenäinen opiskelu ja tiedonhakinta 40 tuntia.
Työpajatyöskentely ja Posteritentti.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Projektiraportti välivaiheineen ja vertaisarviointi.
- Raportti välivaiheineen 70 %
- Posteritentti 20%
- aktiivisuus 10%
- Uusintatentit ovat normaaleja kirjatenttejä.


Takaisin