VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2

Liiketalouden koulutus (LT 2017)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
TLTT0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT34
TLTP0600Opiskeluvalmiudet6
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta IIx1
TLP0201Kansantalousx3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)x2
TLTP0700Liiketoimintaosaaminen12
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminenx2
TLTP0702Työoikeuden perusteetx2
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpitox2
TLP0314Liike-elämän ruotsi IIx3
TLTP0704Finanssimatematiikkax3
TLTP0800Vastuullinen liiketoiminta13
TLTP0801Organizational Behaviorx3
TLTP0802Johdatus vastuulliseen liiketoimintaanx4
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteetx3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallintax3
TLTP0900Tutkimus ja menetelmät3
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiedex3
 
TLTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TLS1000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto26
TLS1500Markkinointi kuluttajille11
TLS1101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminenx3
TLS1103Palvelujen markkinointix5
TLS1102Suhdemarkkinointix3
TLS1410Markkinoinnin erityisalueet15
TIP0105Project Managementx5
TLS1413Business-to-Business -markkinointi ja verkostotx5
TLS1412Digital Marketing Toolsx5
TLS2000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto25
TLS2110International Marketing10
TLS2111Company Internationalizationx5
TLS2102Marketing Mix Elements in International Marketingx5
TLS2500Yrityksen kansainvälinen toiminta12
TLS2501Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuontix5
TLS2202Kansainvälisen toiminnan rahoitusx3
TLS2504Kansainvälisen kaupan lainsäädäntöx4
TIS1800Strategic Logistics Management3
TIS1803Procurement Managementx3
TLS3000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto25
TLS3600Tilinpäätös ja verotus10
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätösx4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiäx3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiäx3
TLS3700Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä10
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRSx3
TLS3208Yrityksen rahoitusx2
TLS3209Management Accountingx5
TLS3800Digitaalinen taloushallinto5
TLS3312Palkkahallinto käytännössäx5
TLS8000Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto26
TLS4600Prosessioikeus9
TLS4601Informaatio-oikeusx3
TLS4602Vero-oikeuden perusteetx2
TLS4603Insolvenssioikeusx4
TLS4400Yksityisoikeus10
TLS4408Yksityisoikeuden perusteetx4
TLS4406Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössäx3
TLS4402Sopimusoikeuden perusteetx3
TLS4700Julkisoikeus7
TLS4501Hallinto-oikeusx3
TLS4701Julkisoikeuden perusteetx4
TLS9000Suuntaava valinnainen moduuli15
 
TXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TXH0000HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu30