VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Liiketoimintaosaaminen (TLTP0700)

Liiketoimintaosaaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLTP0700
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 24 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, mistä osa-alueista liiketoimintaosaaminen rakentuu. Hallitsee liiketoimintaosaamisen ydinalueiden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opintojaksot:
TLA0305 Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö 6 op
TLA0101 Logistiikka 3 op
TLP0701 Palveluliiketoimintaosaaminen
TLP0312A Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen 2 op
TLA0304 Työoikeus, palkkahallinto ja -kirjanpito 3 op
TLP0314 Liike-elämän ruotsi II 3 op
TLP0502 Finanssimatematiikka 3 op


Takaisin