VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Palkkahallinto käytännössä (TLS3312)

Palkkahallinto käytännössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3312
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää palkkahallintoon ja palkkakirjanpitoon liittyviä valmiuksiaan. Opiskelijalla osaa huomioida työehtosopimuksen säännöt. Opiskelijalla on käytännön valmiudet hoitaa palkkahallinto ja palkkakirjanpito atk:lla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työoikeus, palkkahallinto ja palkkakirjanpito

Sisältö

Henkilörekisterin ylläpito, palkkojen laskenta ja maksaminen, palkkasivukulut ja palkkakirjanpito. Työehtosopimukset. Erilaiset työsuhteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Syvänperä, O. & Turunen, L. (Uusin painos) Palkkavuosi. Helsinki. Edita.,
Työehtosopimus,
Verohallinnon ohjeet ja muut tiedotteet
Lomakkeet ja hakemukset

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset ja ongelmaperusteinen oppiminen. Tiedon haku ja tulkinta.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Yksilölliset työnäytteet (50%).
Tentti (50%).
Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin