VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Markkinoinnin erityisalueet (TLS1410)

Markkinoinnin erityisalueet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS1410
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Skåtar, Kim
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kuluttajamarkkinoinnin erityispiirteet ja tuntee business-to-businessmarkkinoille suunnatun markkinoinnin. Opiskelija osaa kehittää sekä kuluttaja- että business-to-businessmarkkinoille suunnattuja markkinointitoimenpiteitä ja osaa toteuttaa niitä käytännössä.

Kurssit:
Vihreä markkinointi (3 op)
Business-to-Business markkinointi (2 op)
Business-to-Business verkostot (3 op)
Virtuaalinen markkinointi (4 op)
Mainosgrafiikka (3 op)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, esitykset.


Takaisin