VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Yksityisoikeuden perusteet (TLS4408)

Yksityisoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4408
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-2O31.8.2018 – 21.12.2018Margit MannilaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa laajan yleiskuvan oikeudellisesta ajattelusta ja hän oppii yksityisoikeuden peruskäsitteistöä ja tunnistaa keskeisimpiä yksityisoikeuden säädöksiä. Opiskelija harjaantuu oikeudellisten lähteiden käytössä, osaa tiedonhankinnassa hyödyntää Finlex-sivustoa ja käytössä olevia muita oikeudellisia tietokantoja ja saa valmiuksia oikeudellisen tiedon tunnistamiseen ja soveltamiseen. Opiskelija tutustuu lisäksi erityisesti henkilö- velvoite- ja esineoikeuden peruskysymyksiin.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 36 h, itsenäinen työskentely 72 tuntia. Yhteensä 108 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

- oikeudellinen ajattelu
- oikeudelliset lähteet
- oikeudellinen tiedonhankinta
- Suomen oikeusjärjestys
- henkilöoikeus
- velvoiteoikeus
- esineoikeus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015)
Opetusmateriaalia löytyy opettajan päivittämästä materiaalista: http://tutkimu.blogspot.com/2017/06/yksityisoikeuden-perusteet.html

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, harjoitustyöt sekä itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on laaja yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee kiitettävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat kiitettävästi.

3 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on hyvä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee hyvin oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat hyvin.

1 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänelle on muodostunut tyydyttävä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hän kykenee soveltamaan opittua tyydyttävästi. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat tyydyttävästi.

0 opiskelija ei saavuta kurssin tavoitteita.

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitukset/harjoitustyö. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin