VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Julkisoikeuden perusteet (TLS4701)

Julkisoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4701
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-2O31.8.2018 – 21.12.2018Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkisen oikeuden perusteisiin. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee perinpohjaisesti perustuslain ja ymmärtää sen merkityksen osana lainsäädäntöä. Lisäksi opiskelija tuntee kunnallisoikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 56 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Julkisoikeuden peruskäsitteet ja merkitys yhteiskunnassa. Yksilön oikeusasema sekä ylempien valtioelinten asema, tehtävät ja toiminta. Kunnallisoikeuden keskeiset kysymykset.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan julkisella sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Jaakko Husa, Teuvo Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet (2014)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityö ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5 Opiskelija ymmärtää ja hallitsee kiitettävästi julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija hallitsee kiitettävästi perustuslain ja sen liittymäpinnan muuuhun lainsäädäntöön. Opiskelija tuntee kiitettävästi kunnallisoikeuden perusteet.

3 Opiskelija ymmärtää ja hallitsee hyvin julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija hallitsee hyvin perustuslain ja sen liittymäpinnan muuuhun lainsäädäntöön. Opiskelija tuntee hyvin kunnallisoikeuden perusteet.

1 Opiskelija ymmärtää ja hallitsee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota ohjaavan lainsäädännön tyydyttävästi. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi perustuslain ja sen liittymäpinnan muuuhun lainsäädäntöön. Opiskelija tuntee tyydyttävästi kunnallisoikeuden perusteet.

Arviointimenetelmät

Tentti, projektiraportti, esitys sekä harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin