VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 3

Liiketalouden koulutus (LT 2017)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
TLTT0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT17
TLTP0800Vastuullinen liiketoiminta6
TLA0103Yrityksen johtaminenx3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjausx3
TLTP0900Tutkimus ja menetelmät11
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimusx3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointix3
TLTP0901Hankeharjoitusx5
 
TLTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TLS1000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto19
TLS1500Markkinointi kuluttajille4
TLS1105Sovellettu päätösanalyysix4
TLS1200Informaatio ja suunnittelu15
TLS1206Markkinointitutkimus Ix4
TLS1207Markkinointitutkimus IIx3
TLS1204Markkinointistrategiax4
TLS1205Markkinoinnin suunnittelux4
TLS2000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto20
TLS2110International Marketing5
TLS2104Planning International Marketingx5
TLS2500Yrityksen kansainvälinen toiminta3
TLS2503International Human Resource Managementx3
TIS1800Strategic Logistics Management12
TIS1801International Supply Chain Managementx5
TIS1804Production Managementx3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)x4
TLS3000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto20
TLS3600Tilinpäätös ja verotus5
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelux5
TLS3700Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä5
TLS3206Yrityksen analysointix5
TLS3800Digitaalinen taloushallinto10
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmätx5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAPx5
TLS8000Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto19
TLS4600Prosessioikeus6
TLS4216Rikosoikeusx3
TLS4604Prosessioikeusx3
TLS4400Yksityisoikeus5
TLS4407Perhe- ja perintöoikeusx3
TLS4213Legal Englishx2
TLS4700Julkisoikeus8
TLS4702Basics in EU Lawx3
TLS4505Hallinnon kielix2
TLS4506Virkamiesoikeusx3
TLS9000Suuntaava valinnainen moduuli15
 
TXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TXH0000HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu30