VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 3 > Prosessioikeus (TLS4604)

Prosessioikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4604
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-3O6.1.2020 – 24.5.2020Margit MannilaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on kokonaiskuva tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 39 tuntia ja itsenäinen työskentely 42 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusopintoihin kuuluvat oikeudellisest kurssit sekä riittävä määrä oikeuskallinnon suuntaavia opintoja.

Sisältö

Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin aluevaikuttavuus koostuu siitä että opiskelija kykenee työskentelemään laaja-alaisesti oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä alueen oikeuslaitoksen yksiköiden palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hahmottamaan alueellisen lainsäädännön viitekehyksen.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Linna Tuula: Prosessioikeus (2012) soveltuvin osin

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu. Kurssin aikana opiskelijan tulee seurata 2 erillistä kertaa oikeudenkäyntiä ja kirjoittaa näistä molemmista kerroista kirjallinen raportti. Raportti on laadittava samana lukuvuonna kuin kurssi suoritetaan.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

3 Opiskelija hallitsee hyvin prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset ja oikeudenkäyntiraportit ( 2 kpl)


Takaisin