VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 3 > Basics in EU Law (TLS4702)

Basics in EU Law

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4702
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Englanti

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Students get to know history of Eu. Student knows organs and their tasks. Student knows the main principles of eu-laws.

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the course: 80 hours
- of which scheduled studies 39 hours
- of which autonomous studies 41 hours

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

The Basics of Civil Law
Basics of Public Law

Sisältö

Eu and Finland. Eu-organs and their tasks. Eu-laws general principles and legal praxis.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija hahmottaa eurooppaoikeuden osana kansallista lainsäädäntöä sekä ymmärtää sen merkityksen alueellisille toimijoille.

Kansainvälisyys

Opiskelija hahmottaa euroopan unionin merkityksen kansainvälisessä yritystoiminnassa sekä virkamiestasolla tapahtuvassa toiminnassa.

Opiskelumateriaali

- All the material in Moodle
- Legislation in force (EUR-LEX)
- Marko Rounala: Eu-perusteos (saatavilla Eurooppatiedotuksen nettisivuilla)
- Tuomas Ojanen: EU-oikeuden perusteita (2016)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, project learning, group work, self-studies and presentations

Arviointikriteerit

5. Opiskelija tuntee kiitettävästi Euroopan unionin toiminnan sekä päätöksentekoprosessit ja päätöksentekoelimet Euroopan unionissa. Opiskelija hallitsee kiitettävästi Eurooppa-oikeuden perus oikeusperiaatteet, säädösten säätämistavan sekä yhteyden kansainväliseen oikeuteen ja maamme oikeusjärjestelmään.

3. Opiskelija tuntee hyvin Euroopan unionin toiminnan sekä päätöksentekoprosessit ja päätöksentekoelimet Euroopan unionissa. Opiskelija tuntee hyvin Eurooppa-oikeuden perus oikeusperiaatteet, säädösten säätämistavan sekä yhteyden kansainväliseen oikeuteen ja maamme oikeusjärjestelmään.
5. Opiskelija osaa tyydyttävästi Euroopan unionin toiminnan sekä päätöksentekoprosessit ja päätöksentekoelimet Euroopan unionissa. Opiskelija ymmärtä tyydyttävästi Eurooppa-oikeuden perus oikeusperiaatteet, säädösten säätämistavan sekä yhteyden kansainväliseen oikeuteen ja maamme oikeusjärjestelmään.

Arviointimenetelmät

Exam, assignments and project report. Numerical (0-5).


Takaisin