VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Suuntaava valinnainen moduuli (TLS9000)

Suuntaava valinnainen moduuli

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS9000
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Waltermann, Marianne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi valita suuntaavan valinnaisen moduulin oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Kolmanneksi suuntaavaksi moduuliksi voidaan valita esimerkiksi muu suuntaava moduuli tai ulkomaan vaihdon aikaiset opinnot.


Takaisin