VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 3 > Rikosoikeus (TLS4216)

Rikosoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4216
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2T-LT-3O6.1.2020 – 24.5.2020Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja tuntee rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija tuntee rikosprosessin kulun esitutkinnasta syyteharkintaan ja syyteen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Opiskelija seuraa rikosasioiden istuntokäsittelyä käräjä- tai hovioikeudessa ja osaa analysoida sitä. Lisäksi opiskelija tuntee rikosoikeuden vastuuperiaatteet ja rikosten eri lajeja.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 80 h josta 39 tuntia luentoja, projektityötä ja harjoituksia. Opiskelijan itsenäinen työskentely 42 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen vuoden suuntaavat opinnot

Sisältö

Käydään läpi erilaisia rikoksia ja niiden seuraamukset rikoslain mukaan. Menettely eri viranomaisissa. Syyttäjän toiminta ja eri osapuolten oikeussuojakeinot.

Aluevaikuttavuus

Kurssin aluevaikuttavuus koostuu siitä että opiskelija kykenee työskentelemään laaja-alaisesti oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä alueen oikeuslaitoksen yksiköiden palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hahmottamaan alueellisen lainsäädännön viitekehyksen.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus (2012)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö, harjoitukset, esitykset, oikeudenkäynnin seuraaminen ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

3 Opiskelija hallitsee hyvin rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on tyydyttävä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, esitykset sekä raportti oikeudenkäynnistöä. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin