VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto (TLS2000)

Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: TLS2000
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 45 op
Vastuuopettaja: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja ymmärtää liike-elämän toimintaa globaalissa ympäristössä. Opiskelija kykenee järjestelmälliseen päätöksentekoon kansainvälisessä markkinoinnissa ja ulkomaankaupassa (vienti ja tuonti). Lisäksi opikelija hallitsee kansainväliset peruskysymykset, jotka ovat sidoksissa kansainväliseen lainsäädäntöön, henkilöstöhallintoon, talouteen ja toimintaan tietyllä markkina-alueella.


Takaisin