VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > HARJOITTELU (TXH0000)

HARJOITTELU

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: TXH0000
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Waltermann, Marianne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön.
Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä.
Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä,

Opiskelijan työmäärä

30 op, 20 viikkoa kokopäiväistä työtä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusharjoittelu 10 op: ei edeltäviä opintoja
Ammattiharjoittelu 20 op: riittävä määrä syventäviä opintoja

Sisältö

Opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa

Opiskelumateriaali

ei materiaalia

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu on ohjattua opiskelua työpaikalla.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty
Harjoittelun hyväksyminen edellyttää, että harjoittelua on riittävästi sekä määrällisesti että laadullisesti ja että ammattiharjoittelusta on laadittu raportti

Arviointimenetelmät

Harjoittelun hyväksyminen edellyttää, että harjoittelua on riittävästi sekä määrällisesti että laadullisesti ja että ammattiharjoittelusta on laadittu raportti. Raportin hyväksyy ammattiharjoittelun osalta suuntautumisesta vastaava opettaja.


Takaisin