VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Informaatio-oikeus (TLS4601)

Informaatio-oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4601
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-2O7.1.2019 – 26.5.2019Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan organisaation tietoturvallisuuteen kuuluvat riskit sekä oikeat toimintatavat tiedon turvaamiseksi. Opiskelija hallitsee informaation ja henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavan lainsäädännön ja kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia, mistä 39 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 41 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Tietoturvallisuuteen kuuluvien riskien hahmottaminen organisaatiossa sekä oikeudellisten sääntöjen tunteminen. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö, asiakirjojen julkisuus, arkistolaki, työelämän tietosuoja sekä tietoyhteiskuntakaaren sähköistä viestintää koskeva tietosuoja.

Aluevaikuttavuus

Kurssin aluevaikuttavuus koostuu siitä että opiskelija kykenee työskentelemään laaja-alaisesti oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä joko jossakin alueen lukuisista oikeuslaitoksista, muualla julkisella sektorilla tai erilaissa työtehtävissä alueen yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee kansainvälisessa toimintaympäristössä hahmottamaan tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät ja ratkaisut.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Voutilainen Tomi: Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet
- Rikoslaki 30. luku, 34. luku, 35. luku sekä 38. luku

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija ymmärtää ja hallitsee kiitettävästi informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, henkilötietolainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä.

3 Opiskelija tuntee hyvin informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, henkilötietolainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä.

1 Opiskelija tuntee tyydyttävästi informaation käsittelyyn liittyvän lainsäädännön, henkilötietolainsäädännön, asiakirjojen julkisuuteen liittyvät säädökset, arkistolainsäädännön, työelämän tietosuojaan liittyvän lainsäädännön ja sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön. Opiskelija kykenee soveltamaan näitä sääntöjä käytännön tilanteisiin työelämässä tyydyttävästi.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset ja esitykset.


Takaisin