VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä (TLS3601)

Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3601
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-2T7.1.2019 – 26.5.2019Jukka NiittykoskiSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita yrityksen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksissä tilanteeseen parhaitten soveltuvan ratkaisun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, mistä:
- ohjattua opetusta: 31 h
- itsenäistä opiskelua: 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, mm. kansainväliseen tavarakauppaan liittyvän arvonlisäverotuksen perusteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. Uusin painos. Kehittyvä kirjanpitotaito. Helsinki. Oy Edita Ab.
Tomperi, S. Uusin painos. Kehittyvä kirjanpitotaito – harjoituskirja. Helsinki. Oy Edita Ab.
Opintojakson alussa ilmoitettava lainsäädäntöaineisto ja muu oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin