VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Yrityksen rahoitus (TLS3208)

Yrityksen rahoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3208
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-2T7.1.2019 – 26.5.2019Harri LehtimäkiSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia yrityksen tarpeisiin soveltuvia rahoituslaskelmia ja arvioida niiden avulla taloudellista tehokkuutta sekä tuntee yrityksen tarpeisiin soveltuvat rahoituslähteet.

Opiskelijan työmäärä

luennot, harjoitukset ja tentti 26 h, tenttiin valmistautuminen 8 h, kotitehtävät 8 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 15 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö ja kustannuslaskennan perusteet.

Sisältö

Rahoitussuunnittelu ja rahoituksen lähteet, liikepääoman tarve, ostolaskut rahoituskeinona, suorat ja epäsuorat rahoituslaskelmat.

Aluevaikuttavuus

Hyvä rahoituksen suunnittelu luo taloudelliset toimintaedellytykset alueen yrityksille.

Kansainvälisyys

Kansainvälisille markkinoille pääsy edellyttää tarkkaa rahoitussuunnittelua.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali ja harjoitukset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa käyttää, soveltaa ja arvioida kriittisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä asiantuntevasti erilaisissa tilanteissa. Hän osaa perustella teoriapohjaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja.
3 Opiskelija osaa perustella omat ratkaisunsa sekä vertailla ja analysoida eri näkökulmia. Hän osaa myös keskustella asiantuntevasti alan asioista ja ilmiöistä.
1 opiskelija osaa käyttää systemaattisesti teorioita, periaatteita ja menetelmiä. Hän osaa kommunikoida alan asioista.

Arviointimenetelmät

Koe ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi asteikolla 0-5.


Takaisin