VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuonti (TLS2501)

Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuonti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS2501
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-3K31.8.2018 – 21.12.2018Leena Pommelin-AndrejeffSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
2T-LT-3VK7.1.2019 – 26.5.2019Leena Pommelin-AndrejeffSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy hoitamaan vienti- ja tuontikaupan kauppatapahtuman vaatimat toimet. Opiskelija ymmärtää ja sisäistää kansainvälisen kaupan tiedonhankinnan, sopimuksenteon, toimituslausekkeet, kuljetusvaihtoehdot, vakuutukset ja huolintatehtävät ja osaa valita tarkoituksenmukaiset menettelytavat käytännön tilanteissa sekä osaa evaluoida niiden merkitystä. Opiskelija osaa laatia ulkomaankaupan erilaiset asiakirjat ja hoitaa tavaroiden vienti- ja tuontitullauksen. Opiskelija tuntee ulkomaankaupan maksuehdot ja kaupassa sovellettavat maksutavat sekä alueen riskit ja osaa valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivat maksutavat ja hoitaa asioita sen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h
- mistä osa ohjattua
- mistä osa itsenäistä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja yritysoikeus

Sisältö

Ulkomaankaupan tiedonhankinta, kauppasopimuksen sisältö, Incoterms, ulkomaankaupan asiakirjat, kansainväliset kuljetukset, ulkomaankaupan maksuehdot ja maksutavat, vakuutukset, huolinta ja tullaus

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Melin, K. 2011. Ulkomaankaupan menettelyt. Vienti ja tuonti. Tampere. AMK Kustannus Oy
- Hörkkö, Heli et al. 2010. Huolinta-alan käsikirja. Helsinki. Suomen huolintaliikkeiden liitto.
- Incoterms 2010. Kansainvälisen kauppakamarin (1CC) Suomen osasto ry. Helsinki. ICC-palvelu.
- Vientikaupan asiakirjat 2008. Helsinki. Fintra-julkaisu nro 3.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelu, harjoitukset, ryhmätyöt, kotitehtävät ja projektityö.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa

3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat

1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät, projektiraportti, tentti.
Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin