VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Opinnot ja tiedonhankinta (TLP0601)

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0601
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Launonen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17T-LT-1-11.9.2017 – 22.12.2017Erik Wahlman, Tarja LaunonenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
18T-LT-1-21.9.2017 – 22.12.2017Erik Wahlman, Tarja LaunonenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
19T-LT-1-31.9.2017 – 22.12.2017Erik Wahlman, Päivi AuranenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
20T-LT-1-41.9.2017 – 22.12.2017Erik Wahlman, Tarja LaunonenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä keskeisiin ohjelmistoihin. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei.

Sisältö

Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot: Winha, verkon levyasemat, Citrix, Portal, opinto-ohjaus, opintotuki, AHOT-menettely, palautejärjestelmät, työharjoittelu, kansainväliset asiat, verkko-opinnot, kirjastopalvelut ja tiedonhakujärjestelmät, terveydenhuolto, opiskelijayhdistystoiminta. Oma koulutusohjelma (myös suuntaavat opinnot) ja erilaiset opiskelumenetelmät, alan ammattikuva.

Opiskelumateriaali

Portal-sivut
Atk-aapinen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmäytymispäivä, ohjauskeskustelut

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelija osaa käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, rajata tiedon tarpeen
ja käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja. Opiskelija osaa toimia opiskelijaryhmän jäsenenä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, tulohaastattelu ja kehityskeskustelu.


Takaisin