VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Liikekirjanpidon perusteet (TLA0308)

Liikekirjanpidon perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0308
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
13T-LT-2VT1.9.2017 – 22.12.2017Harri LehtimäkiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
14T-LT-1-11.9.2017 – 22.12.2017Harri LehtimäkiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
15T-LT-1-21.9.2017 – 22.12.2017Harri LehtimäkiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
16T-LT-1-31.9.2017 – 22.12.2017Harri LehtimäkiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17T-LT-1-41.9.2017 – 22.12.2017Harri LehtimäkiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa, hallitsee kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa lukea ja tulkita pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 52 h, kokeisiin valmistautumiset 20 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 30 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä liikekirjanpidon opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, hankintamenon jaksottaminen, laskut ja hyvityslaskut, alennukset ja rahdit, Suomessa noudatettava arvonlisäverotus, palkat ja henkilösivukustannukset, ennakkomaksut, siirtyvät erät, tilinpäätösasiakirjat, tuloslaskelman ja taseen laatiminen. Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kirjanpidon perustaitojen osaaminen alueellisten yritysten käyttöön. Kirjanpito ja tilinpäätös ovat lakisääteisiä toimenpiteitä, jotka alueen yrittäjien tulee hallita.

Kansainvälisyys

Kirjanpidon perusasioiden ymmärtäminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimiville. Tilinpäätös on tärkeä raportti kansainvälisen toiminnan suunnitelussa.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Kurssikokeet I ja II ja aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Loppuarvosana muodostuu kokeiden I ja II keskiarvosta. Molemmilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Keskiarvon ollessa 4,5 tai yli muodostuu loppuarvosanaksi 5 jne.


Takaisin