VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Työvälineohjelmat (TLP0405)

Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0405
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-1-11.9.2017 – 22.12.2017Erik WahlmanSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
2T-LT-1-21.9.2017 – 22.12.2017Erik WahlmanSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3T-LT-1-31.9.2017 – 22.12.2017Päivi RajalaSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
4T-LT-1-41.9.2017 – 22.12.2017Klaus SalonenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään työvälineohjelmien käyttämisen taitoja. Opiskelija oppi käyttämään MS Office ohjelmista Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmaa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 36 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 72 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

esitietoja ei tarvita

Sisältö

Opintojakso sisältää tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa.

Tekstinkäsittelyn (MS Word) opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja.

Esitysgrafiikan (MS PowerPoint) opetuksessa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin.

Taulukkolaskennan (Excel) opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista, soluviittauksia ja funktioita sekä laskenta-arkkeja ja kaavioita.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset manuaalit

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luennot, harjoitukset ja koe

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien edistyneitä ominaisuuksia ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.

3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.

1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

harjoitukset ja kokeet


Takaisin