VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Saksan aktivointi (TLTP0137)

Saksan aktivointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0137
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Isokangas, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-1-1, T-LT-1-2, T-LT-1-3, T-LT-1-48.1.2018 – 27.4.2018Katariina SavolainenSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija aktivoi yleiskielen tuntemustaan, osaa saksan kielen tärkeimmät rakenteet ja pystyy viestimään myös liike-elämän kommunikointitilanteissa. Opiskelija perehtyy viestinnässä esiin tuleviin saksankielisten alueiden kulttuurien erityispiirteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 h,
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Saksan alkeet tai vastaavat opinnot.

Sisältö

Yrityksestä ja tuotteesta kertominen, puhelimessa asiointi, työpäivän kuvailu sekä osto- ja myyntitilanteet.

Kansainvälisyys

Opiskelija perehtyy viestinnässä esiin tuleviin saksankielisten alueiden kulttuurien erityispiirteisiin.

Opiskelumateriaali

Kauppi - Simon: Fahrplan. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Vammala.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija osaa käyttää kieltä tyydyttävästi sekä suullisesti että kirjallisesti.
Taitotaso 3: Opiskelija osaa käyttää kieltä hyvin suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa.
Taitotaso 5: Opiskelija osaa käyttää kieltä erinomaisesti suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa vaativammalla tasolla.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin