VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Tietoverkon käyttö (TLP0402)

Tietoverkon käyttö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0402
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
55T-LT-1-28.1.2018 – 27.4.2018Erik WahlmanSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
56T-LT-1-18.1.2018 – 9.5.2018Päivi RajalaSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
57T-LT-1-38.1.2018 – 9.5.2018Erik WahlmanSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
58T-LT-1-48.1.2018 – 9.5.2018Erik WahlmanSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietoverkkojen käyttöön opiskelun tukena.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 41 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokoneen käytön perusteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Internetin käyttöön käymällä läpi yleistä nettiin liittyvää tietoutta kuten tekijänoikeudet ja hyödylliset palvelut. Lisäksi harjoitellaan kuvankäsittelyn perusteitat ja perehdytään www-sivuston tekemiseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

5 käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa.

3 käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat.

1 tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset sekä tuotetut www-sivut ja muut harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5). Harjoitukset 50% ja www-sivut 50%.


Takaisin