VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3

Sähkötekniikan koulutus (ST 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
ST2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT41
ST2021-1004Vaihtosähkö ja magnetismi3
IST3007Yrityksen reaaliprosessitx3
ST2021-1005Rakennussähköistys23
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
ST2021-1007Sähkönjakelu2
IST6001Energiatekniikan perusteetx2
ST2021-1009Ohjauslogiikka13
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelux5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksiax3
IST8004Ohjauslogiikkaprojektix5
 
ST2021-1010SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ST2021-1011Sähköenergian jakelu10
ST2021-1012Sähkönjakelujärjestelmät10
ISTS1101Relesuojausx3
ISTS1102Rakennusten sähkösuunnittelux3
ISTS1103Sähkönjakeluverkkojen suunnittelux2
ISTS1104Sähkönjakelujärjestelmäprojektix2
ST2021-1014Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio24
ST2021-1015Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus10
ISTS2101Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojausx4
ISTS2102Ohjaus- ja valvontajärjestelmätx4
ISTS2103Moottoriohjauksen projektix2
ST2021-1016Teollisuus- ja voimalaitosverkot ja niiden automaatio10
ISTS2201Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmätx4
ISTS2202Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumentointix4
ISTS2203Sähkö- ja automaatiojärjestelmien projektix2
ST2021-1017Säädetyt sähkökäytöt4
ISTS2301Moottorikäyttöjen säätöx4
ST2021-1018Projektiopinnot10
 
ST2021-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper
 
ST2021-1020HARJOITTELU30
 
ST2021-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö