VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Säädetyt sähkökäytöt (ST2021-1017)

Säädetyt sähkökäytöt

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1017
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy nopeustakaisinkytketyn sähkömoottorikäytön ominaisuuksiin tasavirta-, oikosulku-, tahti- ja kestomagneettimoottoreilla. Opiskelija osaa laatia ohjelmoitavalla logiikalla ohjearvoketjuja nopeus- ja momenttisäätöisiin sovellutuksiin.

Sisältö

Tasavirta-, oikosulku-, tahti- ja kestomagneettimoottorien säätö erilaisilla suuntaajilla. AC-käyttöjen skalaari-, vektori- ja DTC-säätö. Suuntaajien liittäminen automaatiojärjestelmiin ja momentti- ja nopeusohjeen muodostaminen halutun toiminnon aikaansaamiseksi. Säädettyjen käyttöjen parametrointi ja käyttö käytännönläheisissä prosesseissa laboratoriossa.


Takaisin