VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > OPINNÄYTETYÖ (ST2021-1021)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1021
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit on kuvattu erillisessä opinnäytetyöohjeessa:http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Suosituksena ennen opinnäytetyön aloittamista on vähintään 150 op opinnot ja että suuntaavat pääsääntöisesti suoritettu.


Takaisin