VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Sähkö- ja automaatiojärjestelmien projekti (ISTS2203)

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2203
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013ST2020-4, ST2020-4A, ST2020-4B, ST2020-4C, ST2020-4D28.8.2023 – 14.10.2023Marko Iskala, Timo RinneSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään usean aihepiirin tietoja teollisuussähköistykseen ja –automaatioon liittyvän projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 55 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
Itsenäistä opiskelua 27 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonne: Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Aihepiirinä on teollisuuden tai voimalaitoksen sähköverkon ja automaation suunnittelu. Eri ryhmät suunnittelevat esim. generaattorin suojauksen, savukaasupuhaltimen ja kuljetinjärjestelmän mitoituksen sekä ohjauksen valvomosovellutuksineen. Loppuraportti muodostuu näistä osatehtävistä.

Opiskelumateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely pienryhmissä. Projekti voi sisältää myös lyhyitä opetusjaksoja.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintokokonaisuuden asioita
3: osaa oma-aloitteiseti soveltaa opintokokonaisuuden sisältämiä asioita
5: osaa soveltaa opintokokonaisuuden sisältämiä asioita luovasti eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektityöskentelyn aktiivisuuteen, projektin eri vaiheiden suunnitelmien ja toteutuksen laatuun ja loppuraportin ja esityksen laatuun.


Takaisin