VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Tandem svenska - kommunikativa kunskaper (IXV0100)

Tandem svenska - kommunikativa kunskaper

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IXV0100
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.8.2021 – 31.12.2021Katariina SavolainenRuotsi 
3006ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Katariina SavolainenRuotsi1.8.2021 – 6.9.2021
3009SAT2022-1A, SAT2022-1B, SAT2022-1C, SAT2022-1D31.7.2022 – 30.12.2022Katariina SavolainenRuotsi 
3010KT2022-1A, KT2022-1B, KT2022-1C, KT2022-1D31.7.2022 – 30.12.2022Katariina SavolainenRuotsi 
3011SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 17.12.2023Katariina SavolainenSuomi1.8.2023 – 2.8.2023
3012KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D1.8.2023 – 17.12.2023Katariina SavolainenSuomi1.8.2023 – 1.8.2023
3013KT2024-1A, KT2024-1B, KT2024-1C, KT2024-1D9.9.2024 – 20.12.2024Katariina SavolainenSuomi1.8.2024 – 10.9.2024
3014SAT2024-1A, SAT2024-1B, SAT2024-1C, SAT2024-1D3.9.2024 – 20.12.2024Katariina SavolainenSuomi1.8.2023 – 10.9.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä suullisen että kirjallisen ruotsin tuottamisessa. Opintojakso soveltuu myös opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja kielitaito on puutteellinen.
Opiskelijan taidot käyttää kielen rakenteita ja sanastoa vahvistuvat ja hän oppii keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteitä arkipäiväisistä asioista, koulutuksestaan, tulevista työtehtävistään sekä ajankohtaisista teemoista.
Opiskelija kehittää kommunikatiivisia taitojaan ja parantaa valmiuksiaan suorittaa valtionhallinnon kielitutkinto tutkintoon vaadittavan opintojakson yhteydessä. Ruotsin kielessä vaadittava lähtötaso pakollisella opintojaksolla on Eurooppalaisen viitekehyksen (CEF) taitotaso A2 –B1.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 108 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 44 h. Itsenäistä opiskelua 64 h.

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen viestintä, Tandem-tapaamisten keskustelut ja tehtävät.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija parantaa valmiuksiaan toimia alueen kaksikielisessä kulttuuri- ja elinkeinoelämässä.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus, autenttiset kielenkäyttötilanteet yhdessä ruotsia äidinkielenään puhuvan opiskelijan kanssa Tandem- tapaamisissa, kotitehtävät sekä muu itsenäinen työskentely . Opetus ja oppiminen pohjautuvat luokkatandemin periaatteisiin, jossa sovelletaan ongelmalähtöistä opiskelijakeskeistä oppimismenetelmää. Toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian finskan opetuksen kanssa.

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, aktiivinen osallistuminen Tandem-tapaamisiin sekä oppimistehtävät. Ei erillistä kirjallista tenttiä.


Takaisin