VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus (ISTS2101)

Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2101
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D8.1.2024 – 30.4.2024Marko IskalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mitoittamaan moottorin muutostilojen aiheuttamien rasitusten perusteella ja perehtyy moottorin lämpömalliin ja monipuolisiin suojaus- ja ohjauslaitteisiin. Opiskelija perehtyy moottorien erilaisiin käynnistys-, jarrutus- ja nopeudensäätötapoihin sekä moottorin valintaan ja ohjaukseen taajuusmuuttajalla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 107 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tehoelektroniikka, Sähkökoneet.

Sisältö

Moottorin mitoitus lyhytaikaiseen käyttöön sekä käynnistys- ja jarrutuskäyttöön. Oikosulkumoottorin lämpenemisen malli ja suojaus prosessoripohjaisilla suojareleillä. Älykkään moottorilähdön periaate ja ominaisuudet. Oikosulkumoottorin vääntömomentti ja virta käynnistys- ja jarrutustilanteissa sekä vastaavat kytkennät ja käynnistinlaitteiden valinta. Oikosulkumoottorin erilaisten nopeudensäätötapojen toteutus ja ominaisuudet. Taajuusmuuttajan ja moottorin valinta nopeussäätökäyttöihin. Tasavirtamoottorikäytön ominaisuudet ja ohjaustavat. Laboraatio-osuudella perehdytään ajanmukaisella käytännön laitekannalla useimpiin luennoilla esille tulleisiin moottorien suojaus- ja ohjaustapoihin.

Opiskelumateriaali

Luentomoniste: Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus, Kari Jokinen; Laboratoriotyöohjeet; Harjoitustehtävämateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät, laboraatiot.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät, laboraatiotyöskentely ja laboraatiotyöselostukset arvioidaan.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin