VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 2

Sähkötekniikan koulutus (ST 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
ST2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT57
ST2021-1005Rakennussähköistys14
IST4002Sähkötekniikan kemiax2
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmätx5
IST4006Sähköasennuksetx5
IST4007Rakennussähköistysprojektix2
ST2021-1006Automaatio10
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjatx2
IST5002Mittaustekniikan fysikaaliset perusteetx3
IST5004Ohjelmoitavat logiikatx5
ST2021-1007Sähkönjakelu12
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintäx3
IST6003Sähkölaitoksetxx3
IST6004Sähköverkotx3
IST6007Sähkönjakelutekniikan projektix3
ST2021-1008Sähkökäytöt21
IST7001Mekaniikka 2x2
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintäx2
IST7003Muutosilmiötx2
IST7004Taajuusanalyysix2
IST7005Tehoelektroniikkax5
IST7006Sähkökoneetx5
IST7007Sähkönkäyttötekniikan projektix3
 
ST2021-1010SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
ST2021-1018Projektiopinnot10
 
ST2021-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper
 
ST2021-1020HARJOITTELU30
 
ST2021-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö