VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Sähkökäytöt (ST2021-1008)

Sähkökäytöt

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1008
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 21 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot sähkömoottoreista ja niiden kytkennästä sähköverkkoon jaohjauksestaerilaisilla suuntaajilla, kuten taajuusmuuttajalla. Opiskelija perehtyy pyörivän liikkeen mekaniikkaa ja pystyy mitoittamaan moottorit tavanomaisimpiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää suuntaajakäyttöjen virran ja jännitteen muutosilmiöt ja yliaallot. Opiskelija perehtyy projektityöskentelyn periaatteisiin ja osaa laatia tasokkaan raportin.

Sisältö

Pyörivän liikkeen mekaniikka ja siihen liittyvät käsitteet. Sähkömoottorityypit ja niiden ominaisuudet. Virran ja jännitteen käyttäytyminen muutostilanteissa ja yliaaltokäsite. Suuntaajien perusteet ja niiden verkkovaikutukset.


Takaisin