VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 2 > Rakennussähköistysprojekti (IST4007)

Rakennussähköistysprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST4007
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Männistö, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010ST2021-2, ST2021-2A, ST2021-2B, ST2021-2C, ST2021-2D24.10.2022 – 17.12.2022Jarkko VuorinenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin rakennusten sähköasennuksiin liittyviin erityiskysymyksiin, esim. kustannuslaskenta, erilaiset tekniset toteutusratkaisut, dokumentaatio, kirjeenvaihto yms.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST4006 Sähköasennukset kurssi.

Sisältö

Harjoitustöitä tekemällä opitaan rakennusten sähköurakoinnin erityiskysymyksiin liittyviä asioita.

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöraporttien arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin