VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT (ST2021-1010)

SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1010
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 40 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Suuntaavat ammattiopinnot muodostuvat kaikille pakollisista ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista. Nämä opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä pääaineessa ja tekevät hänestä valmiin opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot, joissa mahdollisuus valintaan.


Takaisin