VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Sähkönjakelu (ST2021-1007)

Sähkönjakelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1007
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 19 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sähkölaitosten komponenttien toimintaperiaatteet ja valintamenettelyssä huomioitavat asiat. Opiskelijalla on käsitys sähköverkkojen laskennasta, niiden rakenneperiaatteista ja vikatilanteiden hallinnasta.Opiskelija hahmottaa energiantuotannon fysikaaliset perusteet ja voimalaitosten perusprosessit. Opiskelija tuntee sähköturvallisuuden asettamat vaatimukset sähkölaitteistoille. Opiskelija muodostaa käsityksen simuloinnin käyttömahdollisuudesta sähköjärjestelmien tarkastelussa.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Energiatekniikan perusteet, Tekniikan englannin kirjallinen viestintä, Sähkölaitokset, Sähköverkot, Sähköturvallisuustutkinto (S1), Sähköjärjestelmien simulointi ja Sähkönjakelutekniikan projekti


Takaisin