VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Automaatio (ST2021-1006)

Automaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1006
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa perusvalmiudet ohjattavan, toiminnoiltaan rajoitetun kohteen ominaisuuksien ja tilan selvittämiseen, osaa valita ohjattavan/säädettävän toiminnon toteutukseen soveltuvat laitteet sekä osaa ohjelmoida yksinkertaisen kohteen ohjaamisessa vaadittavat toiminnot. Hän osaa testata ohjelman toiminnon simuloimalla. Samalla opiskelija kehittää yhteistyövalmiuksiaan sekä parantaa valmiuksiaan alan englanninkielisessä kommunikoinnissa.


Takaisin