VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 4

Sähkötekniikan koulutus (ST 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
ST2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT30
ST2021-1005Rakennussähköistys23
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
ST2021-1007Sähkönjakelu5
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)x2
IST6006Sähköjärjestelmien simulointix3
ST2021-1009Ohjauslogiikka2
IST8001Tekniikan viestintä 2x2
 
ST2021-1010SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT26
ST2021-1011Sähköenergian jakelu10
ST2021-1013Sähkönjakelun automaatiosovellukset10
ISTS1201Distribution Automationx2
ISTS1202Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmätx3
ISTS1203Rakennusautomaatiox3
ISTS1204Sähkönjakelun automaatioprojektix2
ST2021-1014Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio6
ST2021-1017Säädetyt sähkökäytöt6
ISTS2302Käyttöjen ohjaussovellutuksetx4
ISTS2303Säädettyjen sähkökäyttöjen projektix2
ST2021-1018Projektiopinnot10
 
ST2021-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper
 
ST2021-1020HARJOITTELU30
 
ST2021-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö